Ενέργεια από Bιομάζα


Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα

2

Τυπικό Εξάμηνο

5ο, 6ο, 7ο

Επίπεδο Μαθήματος

Προαιρετικό

Σκοπός του μαθήματος....

...είναι η εκμάθηση των τεχνολογιών αξιοποίησης της βιομάζας για τη παραγωγή ενέργειας

Βιβλιογραφία

  1. Γ. Βουρδουμπά «Εισαγωγή στις τεχνολογίες της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας», ΜΑΙΧ, Χανιά 2002

  2. Π. Χαρώνη «Βιοαέριο και ενέργεια από βιομάζα» εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 1989

  3. Μελέτη του ΟΟΣΑ «Παραγωγή Ενέργειας από βιομάζα» εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ, Αθήνα, 1989

  4. Μ. Αποστολάκη, Σ. Κυρίτση, Χ. Σούτερ «Το ενεργειακό δυναμικό της βιομάζας» εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ, Αθήνα 1987

  5. D.L. Klass “Biomass for renewable energy fuels and chemicals”, Academic press, London 1998

  6. C.Y, Wereko – Brobby, E. B. Hagen “Biomass conversion and technology” J. Wiley and sons, England, 1996

  7. R.E. H. Sims “The brilliance of bionergy” James and James, London, 2002

Ανακοινώσεις

-

Σημειώσεις

Χρήση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ