Ενεργειακή Οικονομία


Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα

2

Διδακτικές Μονάδες

4

Τυπικό Εξάμηνο

Δ'

Επίπεδο Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΔΟΝΑ

Σκοπός του μαθήματος...

...είναι να δώσει τις βάσεις στους σπουδαστές πάνω στο αντικείμενο των οικονομικών παραμέτρων κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, σκοπός του μαθήματος, είναι η κατανόηση από τους σπουδαστές των ενεργειακών και περιβαλλοντικών οφελών που θα υπάρξουν κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Βιβλιογραφία

Ανακοινώσεις

-

Σημειώσεις

-