Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων


Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα

3 Θεωρία, 1 Ασκήσεις κ' 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες

8

Τυπικό Εξάμηνο

Z'

Επίπεδο Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός του μαθήματος...

... είναι να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις που απαιτούνται για τον Έλεγχο της Ποιότητας των Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ανακοινώσεις

-

Σημειώσεις

-