Ενέργεια - Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι


Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα

2

Διδακτικές Μονάδες

4

Τυπικό Εξάμηνο

Α'

Επίπεδο Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

Γενικής Υποδομής

Σκοπός του μαθήματος...

...η πρώτη επαφή του φοιτητή με την φύση και την τεχνολογική ανάπτυξη του τομέα, καθώς και η μελλοντική ενασχόληση των αποφοίτων του τομέα των φυσικών πόρων και περιβάλλοντος.

Βιβλιογραφία

Ανακοινώσεις

-

Σημειώσεις

Ενέργεια - Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι
Εξεταστέα Ύλη