Έρευνα

Ερευνητικό Πρόγραμμα: "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ"

Θέμα προγραμματος: "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Ισχύος Πραγματικού Χρόνου στο ΣΗΕ Κρήτης με Πολύ Υψηλή Διείσδυση ΑΠΕ"

Ερευνητικό Πρόγραμμα: "REE_TROFIT - Training on Renewable Energy solutions and energy Efficiency in reTROFITting"

Ιστοσελίδα προγράμματος

Εντατικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Φοιτητών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων: "Small Scale Renewable Energy Sources and Energy Saving"

Ιστοσελίδα προγράμματος (μόνο στα αγγλικά)

Ερευνητικό Πρόγραμμα: "COOL ROOFS"

Ιστοσελίδα προγράμματος

Ερευνητικό Πρόγραμμα: "INTERREG 3C"

Θέμα προγράμματος: "Network of pioneering communities and regions workings on innovative heat energy solutions (Regenergy)"

Ερευνητικό Πρόγραμμα: "SAVE Programme, Intelligent Energy Europe"

Θέμα Προγραμματος: "Development of an interactive vocational Web training tool for the take-off of the building (EEBD)"
Ιστοσελίδα προγράμματος (μόνο στα αγγλικά)

Ερευνητικό Πρόγραμμα: "Πυθαγόρας Ι"

Θέμα προγράμματος: "Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος"

Ερευνητικό Πρόγραμμα: "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ)"

Θέμα Προγράμματος: "Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος διαχείρισης εσωτερικού περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας σε θερμοκήπια"

Ερευνητικό Πρόγραμμα: "Leonardo da vinci"

Θέμα προγράμματος: "Developing distance training courses for SMART Buildings Energy management (SMART-BE)"

Ερευνητικό Πρόγραμμα: "ALTENER"

Θέμα προγραμματος: "Studies on the exploration of carob for bioethanol production"

Ερευνητικό Πρόγραμμα: "ALTENER"

Θέμα προγράμματος: "Creation of energy plantations irrigated by processed urban liquid wastes and use of the produced biomass for heat generation"