Το Eργαστήριο


Το εργαστήριο υποστηρίζει τις εξής εργαστηριακές ασκήσεις:

1. Ηλιακή Ενέργεια

2. Βιομάζα

3. Κυψέλη καυσίμου

4. Αιολική Ενέργεια

5. Υδροηλεκτρική Ενέργεια

Για την περάτωση των εργαστηριακών ασκήσεων χρησιμοποιείται και ο απαιτούμενος εργαστηριακός εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός αυτός είναι:

Α) ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Πειραματική διάταξη ανεμογεννήτριας 1W και φωτοβολταϊκού στοιχείου: SIEMENS SOLAR GmbH 55 Wp, με ενσωματωμένους μετρητές έντασης και τάσης του παραγόμενου ρεύματος της γεννήτριας. Η διάταξη περιλαμβάνει μετατροπέα-ρυθμιστή φόρτισης τύπου SOLARIX 550 RI Fronius και συσσωρευτή 44Αh.

 2. Ηλιακή αντλία SUN PEARL με φωτοβολταϊκό στοιχείο SIEMENS SOLAR GmbH 10 Wp.

 3. Πειραματική διάταξη ηλεκτρόλυσης και κυψέλης καυσίμου H – TEC.

 4. Αυτόνομο φωτοβολταϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα άρδευσης με φωτοβολταϊκό πλαίσιο Siemens 35Wp,  συσσωρευτή μολύβδου ηλεκτροβάνες, μετασχηματιστές 220V/24V, 12V/220V, ηλεκτρική αντλία 12V και ρυθμιστή φόρτισης μπαταρίας 4Α.

 5. Διάταξη παραγωγής βιοαιθανόλης και biodiesel.

 6. Εκπαιδευτικό υβριδικό σύστημα αποτελούμενο από 2 φ/β γεννήτριες SIEMENS SM55, 1 ρυθμιστή φορτίσεως SOLARIX TAROM 245, 1 ανεμογεννήτρια RUTLAND 503, 2 συσσωρευτές SOLAR 230 Ah, 1 Data logger για το Tarom 245 TARCOM και 1 γέφυρα μέτρησης ρεύματος για το Tarom 245 SHUNT HS200.

 7. Υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρια τύπου ΑΙΡ 403 Οίκου Southwest Windpower USA, 6 φωτοβολταϊκά 100 Wp, 2 μετατροπείς AC/DC FRONIUS 900I, 1ρυθμιστή  φόρτισης SR30,24 συσσωρευτές τύπου EPZS 240 SOLAR, 2 Ψηφιακά βολτόμετρα 8588Α Degaton, 2 Ψηφιακά πολύμετρα 8588Α Degaton, 1 κάρτα PCI NATIONAL INSTRUMENTS, αισθητήρες τάσης και ρεύματος μπαταρίας, αισθητήρες τάσης και ρεύματος ανεμογεννήτριας, αισθητήρες τάσης και ρεύματος φ/β, αισθητήρες τάσης και ρεύματος φορτίου.

 8. Όργανα μέτρησης αιολικού και ηλιακού δυναμικού και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

 9. Φορητός μετεωρολογικός σταθμός σε τρίποδο για μετρήσεις μετεωρολογικών παραμέτρων

 10. Φορητό υγρόμετρο-θερμόμετρο και θερμοανεμόμετρο

 11. Θερμόμετρο υπερύθρων

 12. Μετρητές ενεργειακής κατανάλωσης

 13. 1 ηλιακός συλλέκτης ανοικτού τύπου

 14. 1 ηλιακός συλλέκτης κλειστού τύπου

 15. Σύστημα ανάπτυξης κόμβων δικτύου τύπου LonWorks συστήματος διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια

 16. Αεροσήραγγα (υπό κατασκευή)

Β) ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. WASP www.wasp.dk

 2. TRNSYS 16 www.trnsys.com

 3. ENERGY-10 www.nrel.gov/buildings/energy10

 4. SUMMER BUILDING / SUMMER TECHNIQUES grbes.phys.uoa.gr

 5. COMIS www.cstb.fr

 6. METEOTEST:Meteonorm

 7. PV-SIZE (Λογισμικό διαστασιολόγησης αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων)

 8. Visual DOE 4 www.visualdoe.com