Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι


Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα

2 Θεωρία κ' 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες

5

Τυπικό Εξάμηνο

Ε'

Επίπεδο Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός του μαθήματος...

... είναι να δώσει στους σπουδαστές τις βασικές έννοιες και τη μορφή των Ανεώσιμων πηγών Ενέργειας, δίνοντας έμφαση στην ηλιακή ενέργεια.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις που διδάσκονται κάθε εξάμηνο μπορεί να διαφέρουν, καθώς δημιουργούνται νέες εργαστηριακές ασκήσεις και προστίθενται στη διδακτέα ύλη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004-2005

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Ηλιακή γεωμετρία [ηλιακή]

 2. Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα [ηλιακή]

 3. Ηλιακός θερμοσίφωνας [ηλιακή]

 4. Ανεμογεννήτρια [αιολική]

Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Φωτοβολταϊκός φάρος [ηλιακή]

 2. Φωτοβολταϊκός φράκτης [ηλιακή]

 3. Μηχανή stirling [θερμικές μηχανές]

 4. Αλκαλική κυψέλη καυσίμου [κυψέλες καυσίμου]

 5. Κυψέλη καυσίμου με μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων. [κυψέλες καυσίμου]

 6. Παραγωγή βιοντήζελ από φυτικά έλαια. [βιομάζα]

 7. Φόρτιση – εκφόρτιση συσωρευτών. [συσσωρευτές]

 8. Μέτρηση της έντασης ηλεκτρικού ρεύματος σε κινητήρες [ηλεκτρικοί κινητήρες]

Βιβλιογραφία Εργαστηρίου

 1. (Φωτοβολταϊκά) Κ. Καγκαράκη «Φωτοβολταϊκή τεχνολογία» εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1987

 2. (Ηλιοθερμικά) Ε. Βαζαίος «Εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας» Γ’ έκδοση, Αθήνα, 1987

 3. (Αιολικά) Ι.Κ. Καλδέλλής «Διαχείριση της Αιολικής Ενέργειας» εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα

 4. (Βιομάζα) Γ. Βουρδουμπά «Εισαγωγή στις τεχνολογίες της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας» ΜΑΪΧ, Χανιά 2002

 5. (Γενικά) Γ. Βουρδουμπάς, Γ. Ξερογιαννάκη «Εργαστηριακά πειράματα στις ΑΠΕ» ΜΑΪΧ, Χανιά 2001

 6. (Γενικά) Ι.Καλδέλλης, Κ. Καββαδίας, «Εργαστηριακές εφαρμογές Ηπιων Μορφών Ενέργειας» εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2001.

 7. (Κυψέλες καυσίμου) J. Larminie, A. Dicks “Fuel cell systems explained” J. Wiley, London 2000

 8. (Γενικά) G. Boyle (editor) “Renewable Energy” Open University, Oxford University Press, London 1996

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ανακοινώσεις

-

Σημειώσεις

ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι_1
ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι_2
ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι_3
ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι_4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΜΕ Ι

Παρουσίαση: Άνεμος (Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013)

Παρουσίαση: Άνεμογεννήτριες (Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013)

Παρουσίαση: Ηλιακή Γεωμετρία (Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013)

Παρουσίαση: Ηλιακοί Συλλέκτες (Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013)