Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙI


Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα

4 Θεωρία κ' 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες

8

Τυπικό Εξάμηνο

Στ'

Επίπεδο Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός του μαθήματος...

.... είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις τεχνολογίες οι οποίες σχετίζονται με την Αιολική και Υδροηλεκτρική ενέργεια. Το μάθημα αυτό είναι η συνέχεια του μαθήματος "Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι". Ο συνδυασμός αυτών των δύο μαθημάτων έχουν σαν σκοπό την προετοιμασία των σπουδαστών για τα μαθήματα που ακολουθούν σχετικά με την διαχείριση της ενέργειας.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

  1. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Ισχύος Ανεμογεννήτριας σε Σήραγγα

  2. Μέτρηση Χαρακτηριστικών Πτερύγωσης Ανεμογεννήτριας

  3. Μελέτη Ελαστικής Συμπεριφοράς και Αντοχής Πτερυγίου Ανεμογεννήτριας

  4. Υπολογισμός Πτερύγωσης Ανεμογεννήτριας σε Μόνιμη Λειτουργία

  5. Υπολογισμός Γεννήτριας με Μόνιμους Μαγνήτες

  6. Σχεδιασμός μικρής Ανεμογεννήτριας

  7. Πειραματική Μελέτη Ανεμογεννήτριας 1Kw

  8. Μέτρηση του Αιολικού Δυναμικού και Υπολογισμός της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από μια Ανεμογεννήτρια

Ανακοινώσεις

 

Θέματα εργασιών για τη θεωρία του μαθήματος Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ:

1

Ηλιακή ενέργεια - Ηλιακή γεωμετρία

2

Αρχές λειτουργίας επίπεδων συλλεκτών

3

Απόδοση ηλιακών συλλεκτών - Μέθοδος f-chart

4

Συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες - Ηλιακά κάτοπτρα

5

Αρχές λειτουργίας Φ/Β κελιών

6

Το Φ/Β πλαίσιο - Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

7

Αυτόνομα Φ/Β συστήματα

8

Φ/Β και διασύνδεση στο δίκτυο

9

Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης

10

Παθητικά ηλιακά συστήματα ψύξης

Σημειώσεις

ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙI_1
ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙI_2
ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙI_3
ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙI_4
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕ ΙΙ