Χρήσιμες Συνδέσεις

Οργανισμοί

- Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

 

- Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

 

- Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

- Foundation for Water and Energy Education (FWWE)

- Electric Power Research Institute (EPRI)

- U.S. Department Of Energy - Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE)

- International Association for Research and Science (IARaS)