Προσωπικό


Μέλη Ε.Π.

Δρ. Καραπιδάκης Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγητής

Βουρδουμπάς Ιωάννης Καθηγητής Εφαρμογών

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δρ. Κατσαμάκη Αναστασία

Δρ. Κατσίγιαννης Ιωάννης

Δρ. Τσικαλάκης Αντώνιος

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διακογιάννης Ελευθέριος

Κουμουδέλη Θεοδώρα

Τσακαλούδης Γεώργιος