Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Τύπος Μαθήματος

Μικτό

Ώρες Διδασκαλίας ανά Εβδομάδα

3 Θεωρία κ' 2 Εργαστήριο

Διδακτικές Μονάδες

6

Τυπικό Εξάμηνο

Z'

Επίπεδο Μαθήματος

Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

Μάθημα Ειδικότητας

Σκοπός του μαθήματος...

... είναι να δώσει τις απαραίτητες, για τους σπουδαστές, γνώσεις σχετικά με τον υπολογισμό του αιολικού, του ηλιακού και του γεωθερμικού δυναμικού ώστε οι γνώσεις αυτές να γίνουν εργαλεία για τον σχεδιασμό συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Το αντικείμενο του εργαστηρίου σχετίζεται επίσης με Οικονομοτεχνικές Αναλύσεις και Μελέτες Σκοπιμότητας.

Ασκήσεις Εργαστηρίου

  1. Υπολογισμός Αιολικού Δυναμικού στο Χώρο σε Σύνθετο Έδαφος

  2. Υπολογισμός Παραγωγής Ενέργειας από μια Ανεμογεννήτρια και Χωροθέτηση Ανεμογεννήτριας

  3. Υπολογισμός Παραγωγής και Χωροθέτηση Ανεμογεννητριών Αιολικού Πάρκου

  4. Οικονομοτεχνική Ανάλυση Επενδύσεων σε μικρά Αυτόνομα Αιολικά Συστήματα

  5. Κοστολόγηση, Οικονομοτεχνική Ανάλυση και Προμελέτη Σκοπιμότητας Αιολικού Πάρκου

  6. Ενεργειακός Ισολογισμός Κατοικίας Ηλεκτροδοτούμενης με μικρό Αυτόνομο Αιολικό – Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Ανακοινώσεις

-

Σημειώσεις

Ασκήσεις εργαστηρίου